top of page

Taller: Som petits artistes

 

 

 

Els infants es comencen a expressar plàsticament molt aviat, aproximadament cap a l’any. És un acte que els aporta plaer, curiositat i fascinació. Tant és el suport en què ho facin o el material amb què treballin, la qüestió és fer.

La pintura, el modelatge o la simple manipulació de materials diversos són les activitats plàstiques per excel·lència. Ambdues són formes d’expressió que faciliten la comunicació del nen amb l’adult i amb els altres infants, potencien la imaginació i afavoreixen l’exteriorització de sentiments. Per a l’infant són enteses com un joc, com un fet espontani que pot iniciar-se a partir de l’any.

 

El llenguatge plàstic inclou la manipulació de materials, textures i instruments lúdics que permeten entrenar habilitats i afavorir el desenvolupament sensoriomotor mitjançant la creació de produccions plàstiques.

 

Així doncs, en aquest curs desenvoluparem la imaginació i la creativitat dels més petits a partir de l'exploració i manipulació!

 

 

Quins beneficis té?

 

  • Afavoreix el desenvolupament de la motricitat fina. 

  • Desenvolupament dels sentits a partir de l'exploració i manipulació de materials. 

  • Potencia el desenvolupament de la imaginació i la creativitat. 

  • Afavoreix el desenvolupament del llenguatge i les relacions socials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quin tipus d'activitats es fan?

 

En aquest curs treballarem a partir de diferents materials (rotuladors, pintura, fang, plastilina, pasta de modelar, paper de diferents textures, teles, plàstic, cartró, sorra, plantes i fulles, etc) i els utilitzarem per treballar el pla (dibuix, quadre, colaix...) i el volum (petites escultures o creació d'objectes). 

 

 

A qui es dirigeix el curs?

 

Aquest taller va dirigit a nens i nenes de 4 a 8 anys. 

 

MENSUALITAT: 40 euros

HORARI: Dimecres de 18 a 19h. 

 

bottom of page