top of page

Psicomotricitat pels més petitons

 

Basant-nos en una visió global de la persona, el terme “psicomotricitat” integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensoriomotrius en la capacitat de ser i d’expressar-se en un context psicosocial. Aquest tipus d'activitat potencia el desenvolupament dels nens i les nenes a través d'unes activitats bàsicament corporals que s'aniran resolent gràcies a respostes motrius i psicològiques, de manera que progressivament l'infant anirà elaborant la imatge d'ell mateix i del seu esquema corporal. Aquests elements seran importants per al seu desenvolupament personal, la interacció amb els altres i l'entorn, i pels seus aprenentatges.

 

L'oportunitat que tenim els professionals i els familiars dels infants d'acollir, rebre, emparar, deixar fer, guiar, facilitar...i la manera que els nens i les nenes es poden beneficiar d'aquest contacte físic i afectiu, de la seguretat que els adults els hi donarem en situacions de repte o d'íntima inseguretat, farà de la psicomotricitat un recurs immillorable per facilitar un desenvolupament harmònic en aquestes edats primerenques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quins beneficis té?

 

  • Desperta els sentits a partir de la discriminació de formes, colors i tamanys. 

  • Enforteix la musculatura

  • Estimula el sistema digestiu, respiratori, circulatori i immunològic.

  • Fomenta la concentració i l’atenció.

  • Desperta les ganes per comunicar-se i socialitzar-se amb la resta d’infants.

  • Fomenta el desenvolupament psicomotor, el coneixement del propi cos, el sentit rítmic i espacial.

 

 

Quin tipus d'activitats es realitzen?

 

Les sessions que durem a terme sempre seguiran la mateixa estructura:

 

a) Escalfament: córrer per la sala, saltar, ballar...

 

b) Jocs i activitats psicomotrius: treballarem la descoberta (possibilitats d'un mateix i dels materials), coneixença del nostre cos (esquema corporal), moure's per l'espai pensant (coordinació dinàmica), els ulls ens ajuden a jugar (coordinació oculomanual), quin costat fem servir (organització de la lateralitat), on sóc? (estructuració de l'espai) i moure's amb ritme (estructuració del temps). 

 

c) Relaxació: escoltar música, pintar o bé fer un massatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A qui va dirigit?

 

Aquest curs està dirigit a mares i infants de 0 a 36 mesos. Per adaptar-nos a l'edat madurativa dels infants, hem dividit el curs en dos subgrups:

 

 

Grup 1: Gym nadons 0-12 mesos

 

MENSUALITAT: 40 euros

HORARI: Divendres de 16:30 a 17:30h

 

Grup 2: Gym Petits 12-36 mesos

 

MENSUALITAT: 48 euros

HORARI: A concretar (sol·licitar informació)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page